ลมโยน

posted on 16 Jul 2011 19:49 by umaphan

 

 

"
โอนเอน แล เอนโอน
ยามลมโยนเย้าแก้วตา
เอนลู่ ลมเรื่อยมา
พัดดวงตาให้งอก.."งาม"
"